Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
HOA VÔ KHUYẾT 12 Thiên Thai 314917
Aladdin 12 Thiên Thai 309092
tina tran 12 Thiên Thai 307969
Tuctac68 12 Thiên Thai 304558
Sanosuke 12 Thiên Thai 298507
BloodBlade 12 Thiên Thai 297961
Bích Dao 12 Thiên Thai 291472
New Star 12 Thiên Thai 287376
Vu Duc Minh 12 Thiên Thai 285402
Lâm Jacky 12 Thiên Thai 281808