Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
Doremon 12 Thiên Thai 376673
oppo.vip 12 Thiên Thai 363766
Yang Hung 12 Thiên Thai 357744
aaa 12 Thiên Thai 350314
Xuka 12 Thiên Thai 347431
coithienthai 12 Thiên Thai 325060
Thành viên đã bị xóa 12 Thiên Thai 323220
Anphat Phat 12 Thiên Thai 323117
Chocopie 12 Thiên Thai 321404
Alida 12 Thiên Thai 320197