Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
Thành viên đã bị xóa 12 Thiên Thai 578169
trần chân 12 Thiên Thai 578046
lục tiểu phụng 12 Thiên Thai 566197
Moza 12 Thiên Thai 538338
Đại Bàng Đỏ 12 Thiên Thai 498777
Tài Lộc Phát 12 Thiên Thai 482732
➹ ♔ RoLex ♔ ➷ 12 Thiên Thai 477955
annamian 12 Thiên Thai 468401
HunTer 12 Thiên Thai 466190
ATM 12 Thiên Thai 464153