Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
Lại Dũng 12 Thiên Thai 1793202
ĐƯỜNG BÁ HỔ 12 Thiên Thai 1787469
CHIPU 12 Thiên Thai 1762603
Minion 12 Thiên Thai 1677669
Lý Tông Thụy 12 Thiên Thai 1345845
Batman 12 Thiên Thai 1330651
seven 12 Thiên Thai 1330030
Kiến lửa 12 Thiên Thai 1202581
Bánh mì sg 12 Thiên Thai 1127970
Blue Wolf 12 Thiên Thai 1109726