Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
aaaaaaaaaaaaaa 12 Thiên Thai 250130
Triệu Vân 12 Thiên Thai 249414
Tomy Apho 12 Thiên Thai 245481
Kubuvina 12 Thiên Thai 242769
Thưởng Thiện Phạt Ác 12 Thiên Thai 241026
Châu Gia Kiệt 12 Thiên Thai 239681
Tài Lộc Phát 12 Thiên Thai 236947
Ami 12 Thiên Thai 233821
tim1tinhyeu 12 Thiên Thai 233730
Heo burin 12 Thiên Thai 232808