Cài đặt app 1.1.1.1 để truy cập gaito khi bị chặn.
Link tải cho iOs:   Nhấp vô đây
Link cho Android :  Nhấp vô đây